شعر طنز سیاسی ، اقتصادی

به نام خدا

به نقل از صراط نیوز:

 

 

گـذر کن از گنه ما تو در دم آخر

پدر درآمد و رحمی نما تو بر مادر

 

 

چرا نمیگـذرد لــحظـه های آخـر تو؟

شد اقتصاد زمین و زمانه جان بر سر

 

 

به لطف معجزه ی اقتصادی ات محمود

شده دلار اجانـب برای ما چـون زر

 

 

خدا کند که شـود بهر مردم ایران

ریال خسته به این بی پدر یورو سرور

 

 

تورا به جان جوانفکر و مونس شبهات

گذر کن از سر تقصیر های این کشور

 

 

برو سفر به اوین و رجایی و فردیس

برو به دیدن اصغر سیبیل و مش قیصر

 

 

بجای این سفر سخت سوی استانها

بــرو به دیـدن یار خودت علی اکبـر

 

 

سر مشایی خود را چونان سبک کردی

که گیرد او به دو دستش ستاد را در بر

 

 

کسی نشد متوجه چرا و از چه جهت

وزیــر مرتـبط الارتـباط شـد پــر پــر

 

 

ببین چه قدرتی میریزد از دل دولت

وزیر مسکن و راه و کنون یکی دیگر

 

 

کسی که گفته نیاید دو میوه بر یک دست

ندیــده قدرت و زور وزیر یل پیــکر

 

 

فقط برای تو من می کنم دعا محمود

رود به گوش تو ای کاش صحبت رهبر

 

شعر از: مرتضی رحیمی

Bookmark and Share

دنبالک‌ها (0)

  1. دنبالکی وجود ندارد.

دیدگاه‌ها (0)

  1. دیدگاهی ارسال نشده است.

دیدگاه خود را ارسال نمایید.